Fontys

Technology Impact Cycle Tool

Courses Login

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 8:49 AM

Changed on: June 5, 2020 7:44 AM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 12:08 PM

Changed on: May 20, 2020 12:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquêtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 8:50 AM

Changed on: May 20, 2020 10:06 AM

Intelligence Content Hub

The technology in this project centers around Large Language Models. Leveraging advanced Natural Language processing, the system will comprehend vast textual product data and through fine-tuning, generate precise responses to queries about the data it has been trained on.

Sharing: Public

Created by: Mikoko

Created on: December 4, 2023 10:16 AM

Changed on: December 5, 2023 10:20 AM

Automated laboratory

The RobotLab project is driven by the need to revolutionize the way chemical mixtures are designed and synthesized by combining machine learning and artificial intelligence

Sharing: Public

Created by: 434565

Created on: October 30, 2023 2:41 PM

Changed on: October 31, 2023 1:26 PM