Fontys

Technology Impact Cycle Tool

Courses Login

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 10:49 AM

Changed on: June 5, 2020 9:44 AM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 2:08 PM

Changed on: May 20, 2020 2:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquĂȘtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 10:50 AM

Changed on: May 20, 2020 12:06 PM

plagiaat software met blockchain

Dit is een plagiaat software die gebruikt maakt van de blockchain om ze verdere value te bieden aan de gebruikers. Deze software heeft een focus naar academische instelling toe maar kan ook gebruikt worden door privé bedrijven.

Sharing: Public

Created by: TDW

Created on: January 21, 2022 6:42 PM

Changed on: January 21, 2022 7:40 PM

Tarkov Raid Calculator

Het platform ‘Tarkov Rate Calculator’ (TRC) bestaat erin om de prestatie te meten van een specifiek game ‘Escape from Tarkov’ (EfT). EfT is een shooter game waarbij overleven in een imaginaire Russische stad het doel is. Tijdens het spel verzamelt men items (‘loot’). Die items hebben een bepaalde waarde en de gebruiker kan die eveneens verkopen om de winst op te drijven.

Sharing: Public

Created by: antheboets

Created on: January 19, 2022 11:14 PM

Changed on: January 21, 2022 3:33 PM