Fontys

Technology Impact Cycle Tool

Courses Login

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 8:49 AM

Changed on: June 5, 2020 7:44 AM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 12:08 PM

Changed on: May 20, 2020 12:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquêtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 8:50 AM

Changed on: May 20, 2020 10:06 AM

Chatbot

The chatbot is a virtual assistant designed to streamline interactions. While it can handle routine queries effectively, complex issues may require human intervention. Continuous testing and refinement ensure its effectiveness and usability, aiming to improve productivity and user experience.

Sharing: Public

Created by: Arintode

Created on: April 17, 2024 9:55 PM

Changed on: April 18, 2024 12:20 AM

EV-Consumption Prediction

This is an analysis of the EV-consumption prediction project. The project is about a machine-learning model that can predict the amount of charge needed in an EV to travel a certain distance. The model analyzes the past data to be able to create a prediction for the amount of charge needed. The data retrieved from the vehicles is used locally to avoid any chance of online leaks.

Sharing: Public

Created by: lokesh.phoenix2709@gmail.com impact certificate

Created on: November 7, 2023 12:46 PM

Changed on: January 4, 2024 10:30 AM