Fontys

Technology Impact Cycle Tool

Courses Login

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 8:49 AM

Changed on: June 5, 2020 7:44 AM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 12:08 PM

Changed on: May 20, 2020 12:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquêtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 8:50 AM

Changed on: May 20, 2020 10:06 AM

Duurzame chemisch geproduceerde energiebronnen

Duurzaam chemisch geproduceerde energiebronnen zijn energiebronnen die een alternatief kunnen bieden voor fossiele brandstoffen. Denk hierbij niet aan de zonnepanelen of windmolens, maar aan biologisch geproduceerde energiebronnen zoals bio ethanol en biogas. Ook gesynthetiseerde energiebronnen vallen onder duurzaam chemisch geproduceerde energiebronnen. Denk hierbij aan waterstof of gesynthetiseerde diesel ect.

Sharing: Public

Created by: Sien van de Schoot

Created on: March 13, 2023 3:31 PM

Changed on: March 13, 2023 7:41 PM

SeCo - Sequence Composer

SeCo, or Sequence Composer, is an AI experimental tool to generate music for various genres and styles. It is not meant to replace the creational process, but rather enhance it and improve it by generating samples and ideas. SeCo still requires further research, however, the initial prototype provides hopeful results where more iteration could improve it further.

Sharing: Public

Created by: michael

Created on: January 16, 2023 11:56 AM

Changed on: January 16, 2023 12:45 PM