Fontys

Technology Impact Cycle Tool

Courses Login

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 8:49 AM

Changed on: June 5, 2020 7:44 AM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 12:08 PM

Changed on: May 20, 2020 12:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquêtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 8:50 AM

Changed on: May 20, 2020 10:06 AM

Simplaner

The goal is to develop a Practical Exam Planner web application. Currently, exams are being scheduled with Excel, Notepad, Emails and phone calls. This process is not visible to every stakeholder and this can lead to clashes between teams. Simac’s client wants to have a system in which you can schedule exams according to the availability of resources such as rooms, room equipment and attendees.

Sharing: Public

Created by: braresm

Created on: April 11, 2022 6:02 PM

Changed on: June 22, 2022 3:19 PM

Ordina train delay prediction

This project aims to make a model that predicts if there is a delay or not and how long the delay is going to be. The problem it is trying to solve is that sometimes people get stuck on the train because of the delays and with our idea people would be able to make a choice to take the car by looking at the predictions before going on the train. How realistic this idea is, is something that we will find out along the way.

Sharing: Public

Created by: e.bijker

Created on: June 7, 2022 11:40 AM

Changed on: June 9, 2022 11:36 AM