Technology Impact Cycle Tool

Login

A Griefbot called 'Re.Inc'

The Re.Inc griefbot is a chatbot that is based on the data trail of the deceased. This way you can still have a chat conversation with someone that has died. The griefbot uses all data-objects that have been created by the deceased. For example WhatsApp-conversation, LinkedIn-pages or Facebook-posts. By using advanced AI the griefbot learns the tone of voice of the deceased. The Griefbot can be used as an isolated chatbot or as a plug-in in your socials. The Griefbot is a commercial product. Users will pay a subscription fee per month.

Sharing: Public

Created by: Rens van der Vorst

Created on: October 26, 2019 1:01 PM

Changed on: March 20, 2020 10:02 AM

Corona Contact App (in Dutch!)

Hypothetisch: De corona contact app is een mobiele applicatie die helpt om besmettingen met corona in kaart te brengen. De app werkt op basis van bluetooth. Telkens als jouw telefoon bij een andere telefoon in de buurt is (met de app) volgt een digitale begroeting. Als jij dan later besmet raakt, krijgt iedereen die in een bepaalde periode bij jou in de buurt is geweest een melding. Dat gebeurt volledig anoniem. De data wordt centraal verzameld om meldingen te kunnen versturen en patronen te kunnen analyseren. Het doel van deze app is om (in afwachting van een vaccin) de verspreiding van het virus verder te vertragen en zo de grenzen van de capaciteit van de gezondheidszorg te borgen. Let op: deze cyclus focust zich op de eerste van de twee geplande Apps: de zogenoemde contactonderzoek-App op basis van BlueTooth. De opvolging van deze App, de gezondheidsmonitorings-App, is voer voor een nieuwe TICT cyclus. Maak deze gerust aan als je hier ideeën over hebt of je gedachten hierover wilt toetsen. Dat geldt ook voor apps die als doel hebben om mensen in quarantaine te houden.

Sharing: Public

Created by: Rens van der Vorst

Created on: April 16, 2020 1:23 PM

Changed on: May 13, 2020 1:25 PM

Slimme Watermeter

Om waterverbruik binnen een huishouden inzichtelijker te maken. Meet dit product het waterverbruik binnen de badkamer. Met de douche in het specifiek. Door middel van een Water Flow Sensor wordt het verbruik tijdens het douchen doorgegeven aan een Smart Hub die in de badkamer geplaatst is. Hier moet voor het douchen met één click ingelogd worden alleen wanneer er ingelogd is word het waterverbruik gemeten. Om het aantrekkelijk te maken voor de gebruiker om het product te blijven gebruiken en water te blijven besparen kunnen er punten opgespaard worden. Deze punten zijn te verkrijgen door minder lang te douchen - en dus ook minder water te verbruiken - dan gemiddeld. Deze punten zijn inwisselbaar in de mobiele applicatie voor diertjes. Deze diertjes leven binnen een virtueel landschap in de Smart Hub. Voor deze diertjes moet ook gezorgd worden. De hoeveelheid water die je elke douchebeurt bespaart (op basis van je gemiddelde) krijgen de diertjes te drinken. Zo houd je de diertjes in leven. Er zijn dus twee drijfveren voor het gebruiken van het product. Het verkrijgen van punten en het zorgen voor je diertje die je gekocht hebt met de punten.

Sharing: Public

Created by: 440330

Created on: May 15, 2020 10:13 AM

Changed on: June 24, 2020 2:45 PM

Incubate De message App

Het is een app, waarbij mensen een bericht, video, foto of geluidsopname kunnen sturen op een exact moment in de toekomst, tussen 1 minuut van nu en 25 jaar.

Sharing: Public

Created by: jvdh2502

Created on: June 9, 2020 2:13 PM

Changed on: June 11, 2020 3:34 PM

Mobility Rental

De applicatie is een administratie programma voor leasebedrijven. Hiermee moeten de verhuurde voertuigen bijgehouden worden, een rekening naar de klant gestuurd worden en het aankopen van een nieuw voertuig bevorderd worden. Dit laatste houdt in dat alle partijen die het voertuigen aanschaffen en aanpassen voor het gebruik van de klant moeten weten wat hier aan moet gebeuren.

Sharing: Public

Created by: mobilityrental

Created on: May 20, 2020 10:49 AM

Changed on: June 5, 2020 9:44 AM