Technology Impact Cycle Tool

Login

A Griefbot called 'Re.Inc'

The Re.Inc griefbot is a chatbot that is based on the data trail of the deceased. This way you can still have a chat conversation with someone that has died. The griefbot uses all data-objects that have been created by the deceased. For example WhatsApp-conversation, LinkedIn-pages or Facebook-posts. By using advanced AI the griefbot learns the tone of voice of the deceased. The Griefbot can be used as an isolated chatbot or as a plug-in in your socials. The Griefbot is a commercial product. Users will pay a subscription fee per month.

Sharing: Public

Created by: Rens van der Vorst

Created on: October 26, 2019 1:01 PM

Changed on: March 20, 2020 10:02 AM

Corona Contact App (in Dutch!)

Hypothetisch: De corona contact app is een mobiele applicatie die helpt om besmettingen met corona in kaart te brengen. De app werkt op basis van bluetooth. Telkens als jouw telefoon bij een andere telefoon in de buurt is (met de app) volgt een digitale begroeting. Als jij dan later besmet raakt, krijgt iedereen die in een bepaalde periode bij jou in de buurt is geweest een melding. Dat gebeurt volledig anoniem. De data wordt centraal verzameld om meldingen te kunnen versturen en patronen te kunnen analyseren. Het doel van deze app is om (in afwachting van een vaccin) de verspreiding van het virus verder te vertragen en zo de grenzen van de capaciteit van de gezondheidszorg te borgen. Let op: deze cyclus focust zich op de eerste van de twee geplande Apps: de zogenoemde contactonderzoek-App op basis van BlueTooth. De opvolging van deze App, de gezondheidsmonitorings-App, is voer voor een nieuwe TICT cyclus. Maak deze gerust aan als je hier ideeën over hebt of je gedachten hierover wilt toetsen. Dat geldt ook voor apps die als doel hebben om mensen in quarantaine te houden.

Sharing: Public

Created by: Rens van der Vorst

Created on: April 16, 2020 1:23 PM

Changed on: May 13, 2020 1:25 PM

Fake News Application

Crowd Sourced Database of Articles containing Fake News

Sharing: Public

Created by: DanielMigchels

Created on: May 20, 2020 2:08 PM

Changed on: May 20, 2020 2:50 PM

Gauge Social Behavior

De Gauge Social Behavior is een applicatie wat als bron gaat werken voor onderzoeken. De applicatie heeft drie main functionaliteiten: 1. Het beheren van onderzoeken 2. Proefpersonen laten aanmelden en deel laten nemen aan een onderzoek 3. Data verzamelen van proefpersonen Onder data wordt verstaan: uitkomsten van ingevulde enquêtes en verzamelde data uit social media platformen zoals Twitter en Facebook. De data kan via de applicatie omgezet worden naar een dataset en daarna worden gedownload voor verdere verwerking.

Sharing: Public

Created by: kirby

Created on: May 20, 2020 10:50 AM

Changed on: May 20, 2020 12:06 PM

Enterprise blockchain solution

We need to research and implement a blockchain that allows customers to verify the data the company provides. This also includes private channels which are uncommon for blockchain.

Sharing: Public

Created by: S65_3

Created on: March 4, 2020 9:15 AM

Changed on: March 11, 2020 10:28 AM